Mới cập nhật
Văn mẫu lớp 10

Phân tích bài Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão | Làm văn mẫu Phân tích bài Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão | Làm văn mẫu
Phân tích bài Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão Bước vào văn học Việt Nam, ta sẽ bắt gặp không ít những bài văn, bài thơ viết về người lính, người chiến sĩ trong suốt bề dày lịch sử của đất nước. Tỏ lòng của Phạm Ng[...]