Mon, 02 / 2018 3:01 pm | admin

Đề bài: Soạn bài Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm

TIỂU DẪN

– Ngô Thì Nhậm (1746 – 1803) hiệu là Hi Doãn, người làng Tả Thanh Oai – Hà Nội.

– Năm 1775, ôn đỗ tiến sĩ, từng được chúa Trịnh giao cho giữ chức Đốc đồng trấn Kinh Bắc.

– Năm 1788, khi nhà Lê – Trịnh sụp đổ, Ngô Thì Nhậm đã đi theo phong trào Tây Sơn, được vua Quang Trung phong làm Lại bộ Tả thị lang, sau thăng chức Binh bộ Thượng thư.

– Ông là người có đóng góp tích cực cho triệu đại Tây Sơn.

Loading...

Chiếu cầu hiền của vua Quang Trung do Ngô Thì Nhậm viết thay vào khoảng năm 1788 – 1789, nhằm thuyết phục sĩ phu Bắc Hà, tức các trí thức của triều đại cũ ra cộng tác với triều đại Tây Sơn.


Soạn bài chiếu cầu hiền của ngô thì nhậm

Soạn bài chiếu cầu hiền của ngô thì nhậm

HƯỚNG DẪN HỌC BÀI

Câu 1.

Bài chiếu gồm 3 phần như sau:

– Phần 1: Từ đầu đến người hiền vậy. Nội dung: Vai trò của người hiền tài đối với triều đình và đất nước.

– Phần 2: Tiếp theo đến phải bán rao. Nội dung: Vua kêu gọi người hiền tài cống hiến cho đất nước.

– Phần 3: Phần còn lại. Nội dung: Lời bố cáo kết thúc bản chiếu cầu hiền.

Khái quát nội dung của một văn bản “cầu hiền”

– Người hiền tài có vai trò rất quan trọng trong việc giúp đỡ triều đình và nhà nước.

– Một mình vua dù anh minh đến mấy cũng không thể quán xuyết được hết mọi việc, vì vậy, rất cần có người hiền đến để cùng bàn bạc việc triều chính, quốc gia.

– Lời kêu gọi người hiền tài: Mọi người tiến cử người hiền, hoặc có thể tự tiến cử bản thân mình.

– Khích lệ tinh thần cống hiến của mọi người. Ai cũng được phép dâng sớ tấu bày. Lời hay được dùng, lời sơ suất không bị bắt tội.

Câu 2.

Bài chiếu được viết nhằm đối tượng:

Tất cả mọi người có tinh thần yêu nước, muốn cống hiến cho đất nước, cho triều đình.

Những luận điểm đưa ra để thuyết phục:

– Trước đây, khi đất nước loạn lạc, người hiền phải ở ẩn, nay đất nước đã hòa bình, người hiền cần được ra mặt để giúp đỡ, cống hiến cho đất nước.

– Vai trò của người hiền rất quan trọng đối với vua, với triều đình và đất nước.

– Tất cả mọi người đều được dâng tấu sớ bày tỏ sự việc để tìm ra người hiền tài cho đất nước.

– Người hiền tài hãy cùng nhau cố gắng, cùng nhau cống hiến cho triều đình và cùng nhau hưởng phúc lành tôn vinh.

Những luận điểm trên rất phù hợp với đối tượng mà bài chiếu đưa ra. Vì người hiền tài không những có đạo đức mà còn có kiến thức, họ ắt sẽ hiểu được ý nghĩa của bài chiếu.

Nghệ thuật lập luận của bài chiếu:

– Lập luận rất chặt chẽ

– Ngôn từ xác thực, chân thật, giản dị, gần gũi và dễ hiểu.

– Giọng điệu trang trọng nhưng cũng rất thân mật, dễ đi vào lòng người.

Câu 3.

Tư tưởng và tình cảm của vua Quang Trung:

– Vua Quang Trung là người có tấm lòng yêu nước, thương dân, vì vậy ông mới ra bài chiếu kêu gọi người hiền tài giúp ích cho triều đình, cho đất nước.

– Ông là người rất khiêm nhường, không cậy quyền cậy thế để làm mọi việc theo ý mình. Vì vậy, ông “cầu hiền” để mong có người cùng bàn bạc việc triều đình cho thật sáng suốt.

– Ông có tư tưởng lấy lợi ích của nhân dân làm hàng đầu, mọi việc triều đình làm đều vì nhân dân.

– Ông cũng khích lệ tinh thần của tất cả mọi người cùng nhau cống hiến cho triều đình, cho đất nước.

>>> XEM THÊM : 

Loading...
Bài viết cùng chuyên mục