Fri, 06 / 2018 9:21 am | admin

Soạn bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM

Câu 1.

Hiền tài có vai trò quan trọng đối với đất nước như thế nào?

– “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy yếu thì thế nước yếu, rồi xuống thấp.

Vì vậy, hiền tài có ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển hưng thịnh hay nghèo nàn của đất nước.

Loading...

Soạn bài Hiền tài là nguyên khí của Quốc gia

Hiền tài là nguyên khí của Quốc gia

Câu 2.

Ý nghĩa, tác dụng của việc khắc bia ghi tên tiến sĩ đối với đương thời và các thế hệ sau?

– “Dựng đá để danh đặt ở cửa Hiền Quan, khiến cho kẻ sĩ trông vào mà phấn chấn hâm mộ, rèn luyện danh tiết, gắng sức giúp vua”.

– “Việc dựng tấm bia đá này lợi ích rất nhiều: kẻ ác lấy đó làm răn, người thiện theo đó mà gắng, dẫn việc dĩ vãng, chỉ lối tương lai, vừa để rèn giũa danh tiếng cho sĩ phu, vừa để củng cố mệnh mạch cho nhà nước”.

Câu 3.

Theo anh chị, bài học lịch sử rút ra từ việc khắc bia ghi tên tiến sĩ là gì?

Thời xưa, để lên được bậc tiến sĩ phải trải qua nhiều giai đoạn khổ cực, rèn luyện và phải là người có tài có tâm thực sự, giúp ích được cho đất nước. Những bia đá ghi tên tiến sĩ giúp cho người đời nhắc nhớ đến các vị tiến sĩ ấy và cùng phấn đấu gìn giữ đất nước, phấn đấu làm nhiều việc tốt có ích cho đất nước phát triển.

Tuy nhiên, trong thời buổi ngày nay, để đạt được bằng tiến sĩ là điều không khó, trên đất nước đã có hàng nghìn tiến sĩ. Có người có năng lực thực sự, có người chỉ dựa vào ô dù để đi lên. Như vậy, tấm bằng tiến sĩ chưa thực sự có giá trị.

Câu 4.

Lập một sơ đồ kết cấu của bài văn bia nói trên.

>>> XEM THÊM:

Loading...
Bài viết cùng chuyên mục