Sun, 01 / 2018 1:13 am | admin

Đề bài: Soạn bài mấy ý nghĩ về thơ của Nguyễn Đình Thi

HƯỚNG DẪN HỌC BÀI

Câu 1.

Nguyễn Đình Thi đã lí giải về đặc trưng cơ bản nhất của thơ là biểu hiện tâm hồn con người :

– Thứ nhất, tác giả nhắc đến mối tương quan giữa thơ và tâm hồn qua cách miêu tả thiên nhiên trong thơ : khi nói đến trời xanh nghĩa là trong lòng ta đang mang một nỗi niềm vui buồn nào mà muốn làm thơ về trời xanh. Hoặc khi mưa phùn gợi nhớ nhưững câu thơ nhớ nhung, nhưng chính nỗi nhớ ấy đang âm thầm trong lòng người làm thơ hoặc đọc thơ.

– Thứ hai, tâm hồn chúng ta có một rung động thơ khi nó ra khỏi tình trạng bình thường, khi nó không còn chuồi theo thói quen như một dây da trong bộ máy

Loading...

– Thứ ba, khi làm thơ là dùng lời và những dấu hiệu thay cho lời nói để thể hiện một trạng thái tâm lí đang rung chuyển khác thường. Bài thơ là sợi dây truyền tình cảm cho người đọc.

Tóm lại, đặc trưng cơ bản nhất của thơ chính là biểu hiện tâm hồn con người.


Soạn bài mấy ý nghĩ về thơ của nguyễn đình thi

Soạn bài mấy ý nghĩ về thơ của nguyễn đình thi​

Câu 2.

Những yếu tố đặc trưng khác của thơ : hình ảnh, tư tưởng, cảm xúc, cái thực,… đã được Nguyễn Đình Thi giới thiệu như sau :

– Hình ảnh : Hình ảnh là nơi giao nhau giữa tâm hồn với ngoại vật. Hình ảnh của thơ phải là hình ảnh thực này lên trong tâm hồn khi ta sống trong một cảnh huống hoặc trngj thái nào đấy.

– Tư tưởng, ý thức : những tư tưởng trong thơ là tư tưởng dính liền với cuộc sống, ở trong cuộc sống.

– Cái thực trong thơ là tìm được những hình ảnh sống, những hình ảnh có sức lôi cuốn thuyết phục người đọc.

– Cảm xúc trong thơ là phần thịt xương hơn cả đời sống tâm hồn, chúng tóe lên ơ rnhwngx nơi giao nhau của tâm hồn với ngoại vật.

Câu 3.

Theo Nguyễn Đình Thi, ngôn ngữ thơ có sự đặc biệt so với ngôn ngữ các thể loại văn học khác ở chỗ :

– Thứ nhất, đường đi của thơ là con dường đưa thẳng vào tình cảm, không quanh có, qua những chặng, những trung gian, những cột cây số. Văn xuôi lôi cuốn người như dòng nước, đưa ta đi lần lượt, từ điểm này qua điểm khác. Thơ, trái lại, chỉ chọn một ít điểm chính, bấm vào những điểm ấy thì toàn thể động lên theo.

– Thứ hai, Thơ là tổng hợp, kết kinh. Văn xuôi được phép không mười phần hoàn hảo, nhưng thơ thì luôn luôn đòi hỏi sự toàn bích.

Quan niệm của Nguyễn Đình Thi về thơ tự do, thơ không vần :

– Không có vấn đề thơ tự do, thơ có vần và thơ không có vần. Chỉ có thơ thực và thơ giả, thơ hay và thơ không hay, thơ và không thơ.

Tóm lại, những hình thức ấy gồm có những phát minh mới, cùng với những hình thức cũ, nhưng bao giờ cũng đã tái tạo và nâng cao đến một độ khác hẳn xưa.

Câu 4.

Nét tài hoa của Nguyễn Đình Thi trong nghệ thuật lập luận, đưa dẫn chứng, sử dụng từ ngữ, hình ảnh,… để làm sáng tỏ từng vấn đề đặt ra :

– Tác giả đưa ra những luận điểm, luận cứ rõ ràng, xác thực, chặt chẽ.

– Sau mỗi luận điểm luận cứ lại có dẫn chứng cụ thể, thực tế.

– Ngôn ngữ phong phú, sáng tạo

– Hình ảnh chân thực nhưng vẫn độc đáo và sinh động.

– Cách suy luận logic, sử dụng các thao tác lập luận linh hoạt : so sánh, giải thích, bác bỏ, phân tích.

Câu 5.

Cho tới nay, quan niệm về thơ của Nguyễn Đình Thi vẫn còn nguyên giá trị. Vì ông đã đưa ra những lập luận rất xác thực và giàu ý nghĩa về thơ.

Trong quan điểm của ông chỉ rõ về nội dung và hình ảnh của thơ giúp các thế hệ trẻ cảm thụ và sáng tác thơ tốt nhất.

Loading...
Bài viết cùng chuyên mục