Sat, 01 / 2018 3:55 pm | admin

Đề bài: Soạn bài Tuyên ngôn độc lập phần một Tác giả

HƯỚNG DẪN HỌC BÀI

Câu 1.

Những nét chính về quan điểm sáng tác văn học nghệ thuật của Hồ Chí Minh :

– Hồ Chí Minh coi văn học là một vũ khí chiến đấu lợi hại phụng sự cho sự nghiệp cách mạng. Nhà văn cũng phải có tinh thần xung phong như người chiến sĩ ngoài mặt trận.

– Hồ Chí Minh luôn chú trọng tính chân thật và tính dân tộc của văn học. Người căn dặn nhà văn phải: "Miêu tả cho hay, cho chân thật và cho hùng hồn hiện thực phong phú của đời sống, và phải giữ tình cảm chân thật ; nên chú ý phát huy cốt cách dân tộc và phải có ý thức giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt."

Loading...

– Hồ Chí Minh đề cao sự sáng tạo của người nghệ sĩ.

– Khi cầm bút, Người luôn tự đặt câu hỏi : Viết cho ai ? Viết để làm gì ? sau đó mới quyết định Viết cái gì ? và Viết thế nào ?

Qua những quan điểm trên cho thấy Hồ Chí Minh không những là người yêu nước nồng nàn mà còn rất yêu văn thơ, nghệ thuật. Văn thơ của Người gắn liền với tư tưởng cách mạng, gắn liền với con người và đất nước Việt Nam.


Soạn bài Tuyên ngôn độc lập phần một Tác giả

Hồ Chí Minh

Câu 2.

Những nét khái quát về sư nghiệp văn học của Hồ Chí Minh :

– Văn chính luận :

+ Đầu thế kỷ XX, Nguyễn Ái Quốc sáng tác những bài : Người cùng khổ, Nhân đạo, Đời sống thợ thuyền.  Tiêu biểu nhất cho văn chính luận của Người ở giai đoạn này là Bản án chế độ thực dân Pháp xuất bản lần đầu tiên ở Pa – ri năm 1925.

+ Nói đến văn chính luận của Hồ Chí Minh không thể không  nhắc tới Tuyên ngôn độc lập. Người viết không chỉ bằng lí trí sáng suốt, trí tuệ sắc sảo mà còn bằng cả tấm lòng yêu, ghét nồng nàn, sâu sắc của một trái tim vĩ đại được biểu đạt bằng những lời văn chặt chẽ, súc tích.

– Truyện và ký

+ Các tác phẩm truyện và ký : Pa – ri, Lời than vãn của bà Trưng Trắc, Con người biết mùi hun khói, Đồng tâm nhất trí, Vi hành, Những trò lố hay là Va – ren và Phan Bội Châu… Những truyện này nhằm tố cáo tội ác dã man, bản chất bạo tàn, xảo trá của bọn thực dân và phong kiến.

+ Người còn viết một số tác phẩm khác như Nhật ký chìm tàu, Vừa đi vừa kể chuyện…

– Thơ ca :

+ Tên tuổi của Hồ Chí Minh gắn liền với tập thơ Ngục trung nhật ký. Tập thơ đã tái hiện một cách chân thật, chi tiết bộ mặt tàn bạo của chế độ nhà tù Quốc dân đảng và một phần hình ảnh xã hội Trung Quốc những năm 1942 – 1943 với ý nghĩa phê phán sâu sắc.

+ Một số tác phẩm thơ ca khác của Hồ Chí Minh : Dân cày, Công nhân, Ca binh lính, Ca sợi chỉ, Pác Bó hùng vĩ, Tức cảnh Pác Bó, Thướng sơn, Đối nguyệt, Nguyên tiêu, Thu dạ, Báo tiệp, Cảnh khuya…


Soạn bài Tuyên ngôn độc lập phần một Tác giả

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

Câu 3.

Những đặc điểm cơ bản của phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh :

– Phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh độc đáo, đa dạng thể hiện nhiều thể loại văn học nghệ thuật : thơ ca, truyện và ký, văn chính luận.

+ Văn Chính luận của Người thường ngắn gọn, súc tích, lập luận chặt chẽ và đanh thép.

+ Những tác phẩm truyện và kí của Người rất hiện đại, thể hiện tính chiến đấu mạnh mẽ và nghệ thuật trào phúng sắc bén.

+ Thơ ca thể hiện sâu sắc và tinh tế vẻ đẹp tâm hồn của Hồ Chí Minh.

Nhìn chung phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh rất phong phú, đa dạng mà thống nhất. Đó là cách viết ngắn gọn, trong sáng, giản dị và sử dụng linh hoạt các thủ pháp và bút pháp nghệ thuật khác nhau nhằm thể hiện một cách nhuần nhị và sâu sắc nhất tư tưởng và tình cảm của người cầm bút.

Loading...
Bài viết cùng chuyên mục