Mới cập nhật
Soạn văn lớp 11

Soạn bài bài thơ số 28 của ta-go | Làm văn mẫu Soạn bài bài thơ số 28 của ta-go | Làm văn mẫu
Đề bài: Soạn bài bài thơ số 28 của ta-go TIỂU DẪN – Ta-go (1861 – 1941) là nhà văn, nhà văn hóa lớn của Ấn Độ. – Ta-go để lại một gia tài khổng lồ các tác phẩm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau m&a[...]
 Soạn bài chiều xuân của anh thơ | Làm văn mẫu  Soạn bài chiều xuân của anh thơ | Làm văn mẫu
Đề bài: Soạn bài Chiều xuân của Anh Thơ TIỂU DẪN – Anh Thơ (1921 – 2005) tên khai sinh là Vương Kiểu Ân, sinh tại Hải Dương. – Xuất thân trong gia đình công chức nhỏ. – Anh Thơ đã tìm đến th[...]