Mới cập nhật
Soạn văn lớp 12

Soạn bài thơ việt bắc của tố hữu | Làm văn mẫu Soạn bài thơ việt bắc của tố hữu | Làm văn mẫu
Đề bài: Soạn bài thơ việt bắc của tố hữu HƯỚNG DẪN HỌC BÀI Câu 1. Hoàn cảnh sáng tác bài thơ: Bài thơ được sáng tác năm 1954. Bài thơ gắn với sự kiện lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ. Khi đ[...]
Soạn bài Vợ nhặt của Kim Lân | Văn mẫu Soạn bài Vợ nhặt của Kim Lân | Văn mẫu
Đề bài: Soạn bài Vợ nhặt của Kim Lân HƯỚNG DẪN HỌC BÀI Câu 1. Dựa vào mạch truyện, có thể chia tác phẩm thành 4 đoạn như sau: Đoạn 1: Từ đầu đến tự đắc với mình: Nội dung: Tràng và thị dẫn nhau về nh&ag[...]