Mới cập nhật
VĂN MẪU THPT

Phân tích cái chết của Chí Phèo | Kênh Văn Học Phân tích cái chết của Chí Phèo | Kênh Văn Học
Phân tích cái chết của Chí Phèo Kết thúc đoạn trích Chí Phèo là cái chết thê thảm của hai nhân vật đại diện cho hai tầng lớp tương ứng: Chí Phèo đại diện cho người nông dân thấp cổ bé họng, bất hạnh khổ đau bị dồn vào bước đường cùng. Bá Kiến đại diện cho giai cấp thống trị, cầm quyền gi[...]
Phân tích bài tỏ lòng của phạm ngũ lão | Kênh Văn Học Phân tích bài tỏ lòng của phạm ngũ lão | Kênh Văn Học
Phân tích bài tỏ lòng của phạm ngũ lão Bài Làm​ Bước vào văn học Việt Nam, ta sẽ bắt gặp không ít những bài văn, bài thơ viết về người lính, người chiến sĩ trong suốt bề dày lịch sử của đất nước. Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão là một trong những thi phẩm như thế. Ở đó, ngoài hình tượng lẫm liệt, oai phon[...]