Mới cập nhật
Văn mẫu lớp 10

Phân tích bài tỏ lòng của phạm ngũ lão | Kênh Văn Học Phân tích bài tỏ lòng của phạm ngũ lão | Kênh Văn Học
Phân tích bài tỏ lòng của phạm ngũ lão Bài Làm​ Bước vào văn học Việt Nam, ta sẽ bắt gặp không ít những bài văn, bài thơ viết về người lính, người chiến sĩ trong suốt bề dày lịch sử của đất nước. Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão là một trong những thi phẩm như thế. Ở đó, ngoài hình tượng lẫm liệt, oai phon[...]