Mới cập nhật
Văn mẫu lớp 11

Phân tích cái chết của Chí Phèo | Kênh Văn Học Phân tích cái chết của Chí Phèo | Kênh Văn Học
Phân tích cái chết của Chí Phèo Kết thúc đoạn trích Chí Phèo là cái chết thê thảm của hai nhân vật đại diện cho hai tầng lớp tương ứng: Chí Phèo đại diện cho người nông dân thấp cổ bé họng, bất hạnh khổ đau bị dồn vào bước đường cùng. Bá Kiến đại diện cho giai cấp thống trị, cầm quyền gi[...]